Onze Diensten

Wat kunnen wij voor u betekenen
Ontwerp

Onze core-business is het ontwerpen van gebouwen en interieurs. Thema’s die zoal in onze ontwerpen naar boven komen zijn: optimaal gebruik, energiezuinig, duurzaamheid, prettige sfeer, licht, materiaal, etc.

Bouwkundig advies

Van het inventariseren van bestaande gebouwen tot het realiseren van ontwerpen en/of verbouwingen, wij adviseren u over de bouwkundige mogelijkheden. Dit volgens de laatste stand van zaken.

Haalbaarheid

Om te toetsen of uw plannen in een beginfase haalbaar en realistisch zijn, maken wij haalbaarheids-onderzoeken. Wij toetsen aan de regelgeving, bestemmingsplannen en maken ramingen van de stichtingskosten.

Visualisatie

Om u inzicht te geven in het ontwerp, maken wij visualisaties. Tevens gebruiken wij deze als een vertaling van de bouwkundige tekeningen. De visualisaties variëren van schets tot eindresultaat.

Bestekken

Wij maken bouwkundige omschrijvingen van werken voor aanbestedingen. Een goede omschrijving zorgt ervoor dat u een goede en juiste prijs krijgt voor uitvoering zonder verrassingen achteraf. Daarnaast verzorgen wij wijzigingen zoals nota’s.

Energie-advies

Voor nieuwe en bestaande gebouwen rekenen wij het energieverbruik uit en adviseren wij welke duurzame maatregelen genomen kunnen worden om energie te besparen. Eventueel rekenen wij de terugverdientijd voor u uit.

Management

Om het gehele project in goede banen te leiden, duidelijke communicatiestukken te maken en administratief het geheel goed te documenteren, managen wij het gehele proces van schets tot laatste schroef.

Directievoering

In de uitvoering kunnen wij u als professionele partij vertegenwoordigen en samen met de aannemer het bouwwerk tot een goed einde brengen. Wij leiden vergaderingen, monitoren de vooruitgang, etc. etc.

Tekenwerk

Om tot een goed eindresultaat te komen, zijn duidelijke en volledige communicatiestukken zoals tekeningen noodzakelijk. Wij verzorgen dan ook het gehele tekenwerk voor projecten zodat voor een ieder duidelijk is wat te maken.

Neem contact met ons op

Contact