LOCATIE ONDERZOEK ROTTERDAM-THE HAGUE AIRPORT

Een zoektocht naar een duurzamere locatie voor de stad

DUURZAME STEDENBOUW

OVER HET ONDERZOEK

Naar aanleiding van de vraag “hoe de terminal van het vliegveld Rotterdam-The Hague airport uit te breiden” is eerst een andere vraag gesteld, namelijk: “Hoe duurzaam is de locatie van de terminal?”. Om deze vraag te beantwoorden zal gekeken worden naar hoe het vliegveld te bereiken is, hoe het ten opzichten van de stad ligt en welke infrastructurele projecten er in de omgeving van het vliegveld gepland staan.


INFRASTRUCTUUR

De terminal van Rotterdam-The Hague airport is op verschillende manieren te bereiken. Ten tijde van het onderzoek (2007) was de terminal met het OV, fiets en auto te bereiken. In het overzichtsplaatje zijn de bestaande infratructurele lijnen in het zwart getekend en de nog aan te leggen/ nog te gebruiken lijnen in rood getekend.

Uit het kaartje is te concluderen dat de terminal van Rotterdam-The Hague airport moeilijk te bereiken is vanaf Den Haag, Amsterdam en zelfs van Rotterdam-Zuid als je met het openbaar vervoer gaat. Hierdoor wordt niet alleen een bepaalde markt niet aangesproken, de duurzaamheid van het vliegveld is laag aangezien het grotendeels aangewezen is op het auto verkeer.

Als gekeken wordt naar de toekomst hoe infrastructurele stromingen worden uitgebreid, zien we dat er 2 nieuwe lijnen bijkomen die langs het vliegveld lopen. Als eerste: De HSL lijn met een voorbereiding voor een station nabij Rotterdam-The Hague Airport. En als tweede de randstadrail met een station nabij het vliegveld.

LIGGING

Rotterdam-The Hague airport ligt ten noorden van Rotterdam in de Zestienhoven polder. Daar heeft het vliegveld dan ook zijn vorige naam aan te danken. Ten noordwesten van het vliegveld ligt Delft met zijn Technische Universiteit.  Dankzij de gunstige ligging in de regio kan Rotterdam-The Hague airport uitgroeien als een business- en sciencepark locatie.

ALTERNATIVE LOCATIE TERMINAL

Gezien de ontwikkelingen aan de noordoost kant van het vliegveld, zou het vestandig zijn om de terminal van Rotterdam-The Hague airport op het knooppunt van de nieuwe infrastructurele wegen te bouwen. Zo kan het vliegveld profiteren van een reizigers toename door het gunstig gelegen openbaar vervoer. Ook kunnen reizigers in plaats van de auto de trein nemen waardoor het vliegveld duurzamer wordt.

Hieronder zien we een aantal kaarten met de impact in bereikbaarheid als de alternative locatie wordt gebruikt. Het auto verkeer heeft niet veel voordeel bij de nieuwe locatie maar de bereikbaarheid door het openbaar vervoer wel.