GLOBAL GARDEN

The world as “A global garden”, een onderzoek naar optimalisatie van globalisatie.

Statement: “De globale stad” zal uiteindelijk een globaal stedelijk network van steden worden, bestaande uit een geoptimaliseerd veld van fysieke en menselijke grondstoffen. Regio’s zullen zich specialiseren naar gelang hun potenties in goederen, service en kennis. Bijvoorbeeld hoog vruchtbare landbouw gebieden zullen zich meer richten op het verbouwen van agrarische producten. Ontwikkelen van technologie zal in minder vruchtbare regio’s plaatsvinden, tenzij primair met de grondstof verbonden zijn. Afval en verlies zullen geminimaliseerd worden en de wereld als een systeem opereren. Uitgangspunt is dat deze “Global garden” genoeg produceert om de wereld bevolking in hun behoeften te kunnen voorzien. Als gevolg van deze verschuiving zal een geheel andere markt en (distributie) netwerk ontstaan. De opbrengst van een gewas als bananen wordt hoger en op efficiëntere wijze gedistribueerd zodat de gehele wereld bevolking hiervan kan profiteren. In een onderzoek kan dit worden aangetoond. Als voorbeeld zal de banaan als product worden genomen.

In het jaar 2000 was Ecuador bananen top export regio. Dit is 62% van de totale productie. 28% is voor eigen consumptie en 10% is afval. Het afval percentage ontstaat door geen afzet markt te vinden. Dit is het gevolg van systematisch prijzen hoog houden, handels embargo’s, importheffingen, etc. waardoor “stockpiles” ontstaan. Jaarlijks verdwijnt hierdoor 16% van de totale wereldproductie in het niets. Samen met Brazilië is Ecuador een van de grootste producenten van bananen. Het verschil tussen beide landen is dat Brazilië met het product zich meer op de binnenlandse markt richt. De consumptie ligt op 27 kg per persoon per jaar. In 2000 gebruikte Ecuador 2,7x minder grond voor het produceren van bananen dan Brazilië. De opbrengst per hectare ligt dan ook in Ecuador op 3x hoger, dit door goede irrigatie systemen en pest beheersers. Brazilië daarin tegen richt zich meer op koffie.

Recente onderzoeken van de voedsel en landbouw organisatie (FAO) tonen de grondgesteldheid van regio’s in de wereld aan. Door het klimaat, temperatuur, neerslag en de mogelijkheid tot irrigatie te combineren met de grondgesteldheid, kan voor elk soort gewas de geschikte plek voor verbouwing worden gevonden. In de afbeelding bananas,(very) suitable land, worden de regio’s getoond waar de specifieke karakter eigenschappen van bananenbomen het best getijden. Brazilië bezit het grootst geschikte aandeel grond met Indonesië als koploper. Overigens is het aandeel oerwoud niet meegerekend met het totaal. Deze geschikte grond kan potentie worden genoemd.

Om te bekijken hoeveel keer de wereldbevolking van het jaar 2050 gevoed kan worden met 1 kg bananen per dag, is een testcase opgezet (zie afb.”Bananas, testcase feeding the world”). De test gaat uit van het maximale mogelijk aandeel aan geschikte grond gecombineerd met een yield factor van 9700 kg/Ha. Deze yield factor, opbrengst per Ha , is het gemiddelde van de opbrengsten per hectaren per oogst tussen het jaar 1960 en 1996 voor tropische gebieden. In de berekening wordt ervan uitgegaan dat er 1 oogst per jaar per hectare wordt afgeleverd, terwijl dit voor bananen meerdere malen is. Het geheel wordt vermenigvuldigd met de “waste” factor, het percentage afval in 2000 gedeeld door 1. In de case “edgeless city” zal deze waste factor omlaag gaan of helemaal verdwijnen omdat er een totaal ander distributie netwerk opgezet wordt.In de afb. Bananas, testcase feeding the world is berekend dat Brazilië met haar potentie aan bananen plantage grond, 141 keer de wereld kan voeden met 1 kg bananen. De maximale potentie hoeft dus niet gebruikt te worden.

In afbeelding “Bananas 2050, a new world” is de berekening gemaakt hoeveel grond er nodig is in bijvoorbeeld regio Brazilië om de wereld bevolking van 2050 te voorzien van 1 kg bananen per dag. Door deze specialisatie op globaal niveau ontstaat er een nieuw distributie netwerk. In het jaar 2000 bestond het netwerk uit talloze bewegingen, van producenten tot verhandelaars, het 2050 netwerk is geoptimaliseerd tot een aantal bewegingen. Dit levert minder uitstoot van schadelijke stoffen en de prijs van bananen zullen dalen.

Bananen is een uiterst geschikt gewas om in 1 a 3 regio’s te verbouwen, aangezien het vervoeren gekoeld kan gebeuren. Regio Brazilië heeft zo een reikwijdten over de gehelen wereld. In het verdere onderzoek zullen meerdere gewassen en grondstoffen onderzocht worden. Sommige gewassen en grondstoffen kunnen niet in een regio verbouwt worden omdat het transport zich er niet voor leent.

Om bananen alleen in bepaalde regio’s te laten verbouwen zonder het bestaan van landsgrenzen, dienen er nog heel wat stations te worden gepasseerd.