DAKUITBREIDING ZOETERMEER

Bestaande toestand

Nieuwe toestand

Bestaand en nieuw

Doorsnede nieuwe situatie