bouwbesluit2015De minimale eisen die de Nederlandse wetgeving aan bouwwerken stelt, het bouwbesluit, wijzigt vandaag. Zo krijgt de woonfunctie een nadere specificatie. Aan de woonfunctie worden studenten woningen en woningen gebouwd in particulier opdrachtgeverschap toegevoegd. Daarnaast wordt de definitie van het bouwen van een tijdelijk bouwwerk gewijzigd. De tijdelijkheid van 5 jaar wordt gewijzigd naar 15 jaar.

Read More

Archiprint_3_feb_2014

 

Gisteren 12 februari 2014 werd het nieuwe nummer van het studentenblad “Archiprint” van AnArchie, de sectievereniging van de masteropleiding van de TU Eindhoven afdeling architectuur, gepresenteerd. Het nieuwe nummer getiteld “Movement in Architecture”, staat in het teken van de veranderingen en verplaatsingen binnen de architectuur en het architectonisch denken. Diverse schrijvers en architecten van buiten de universiteit hebben aan dit nummer meegewerkt. Dennis Rietmeijer heeft met het artikel “Towards a Tool-Based and Self Organizing Architecture” een bijdrage geleverd aan dit nummer.

Read More