Atelier Rietmeijer ARCHitects, Ararch, is een breed georiënteerd architectenburo dat zich begeeft op het vlak van de woningbouw, utiliteitsbouw, stedenbouw en onderzoek. Wij verzorgen alle voorkomende ontwerp- en bouwkundige werkzaamheden in het ontwerpproces . Van schets, bouwaanvraag, bestek en aanbestedingen tot uitvoeringstekeningen en oplevering. Daarnaast verzorgen wij alle bijkomende communicatie tussen u, gemeentelijke instanties, aannemers en fabrikanten.

Onze missie is om gebouwen en steden zo te ontwerpen dat zij op de best mogelijke manier ondersteuning bieden. Niet alleen aan de gebruikers, maar ook aan de locatie en omgeving. Ons uitgangspunt is dat gebouwen dienen als een extra huid voor de mens. Wij vergelijken gebouwen dan ook met lichamen, elk met eigen interne processen en een individuele uitstraling. Om optimale ondersteuning te verlenen dient het gebouw in deze visie één te worden met de gebruiker(s) zodat de gebruiker het gebouw als een huid gaat beschouwen. Ten behoeve van een optimale relatie met de gebruiker, is ons uitgangspunt dat een gebouw low-tech, duurzaam en inzichtelijk dient te zijn.

Om tot die optimale relatie te komen, met als ultiem streven dat gebouw en gebruiker één worden, passen wij in het ontwerpproces diverse technieken toe om tot de kern van de gebruikersbehoefte te komen. De rekenkracht van computers wordt veelvuldig ingezet om complexe situaties te doorgronden. Door middel van simulaties, calculaties en analyses komen wij tot een concept dat de basis vormt voor het verdere ontwerp. In de uiteindelijke vormgeving vertalen wij de conceptuele gedachte naar een functioneel en inzichtelijk ontwerp dat uiteindelijk wordt uitgewerkt tot aan de laatste schroef. Wij geloven dat met een gedegen uitwerken van het ontwerp een goed communicatie middel ontstaat om tot een optimale vertaling van het ontwerp te komen. Alleen dan kan een gebouw tot aan de laatste schroef één worden met de gebruiker(s).

Submit comment