Atelier Rietmeijer ARCHitecten

Atelier Rietmeijer ARCHitecten is opgericht door Dennis Rietmeijer. Geïnspireerd door zijn vader die timmerman/aannemer was, is Dennis na de middelbare school gestart met zijn opleiding Bouwkunde aan de Middelbare Technische School te Leiden. Vervolgens bezocht hij de Hogere Technische School, waar hij eveneens de opleiding Bouwkunde volgde. Nadat hij deze opleiding had afgerond is hij verder gaan studeren aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst (RAvB). Hier deed hij zijn master Architectuur.
Tijdens zijn studie architectuur en daarna heeft hij vele jaren ervaring opgedaan bij toonaangevende architectenbureaus en in de bouw. Bureaus waar Dennis Rietmeijer zoal heeft gewerkt zijn: Drost en Van Veen Architecten, Van Mourik Vermeulen Architecten en Van Heeswijk Architecten.
Daarnaast volgt Dennis nog steeds cursussen bij onder andere de Bond van Nederlandse Architecten, waarvan hij tevens lid is. Dit om up-to-date te blijven en het vak te kunnen vernieuwen.

Door mee te helpen met zijn vader tijdens het uitvoeringsproces heeft hij vanaf jongs af aan al liefde voor bouwen en het materiaal hout ontwikkeld en is zijn praktische blik ontstaan. Zonder het ontwerpconcept uit het oog te verliezen, kan hij snel schakelen tussen onderdelen in het bouwproces. De kennis die hij door de jaren heen heeft opgebouwd van bijvoorbeeld  materialen en bouwfysische eigenschappen verfijnt hij nog elke dag, zodat zijn “gereedschapskist” met “gereedschappen” altijd up-to-date in het ontwerp- en bouwproces kan worden ingezet. Ontwerpen en bouwkunde gaan dan ook hand in hand en zorgen voor een geslaagd ontwerp en product.
Dennis ziet het vak architect als een ambacht waarbij ruimte, beleving en techniek naadloos in elkaar overvloeien. Ontwerpen dienen volgens hem tot in de puntjes te zijn uitgewerkt, omdat dit het communicatieproces met partijen versoepelt.

Atelier Rietmeijer ARCHitecten is ontstaan uit de diepe interesse naar de wisselwerking tussen gebouwen en het welzijn van mensen, het duurzamer maken van onze samenleving, de passie voor het vak bouwen en het detailleren van gebouwen. In onze ontwerpen spelen juist gebruik en fysische invloeden zoals geluid, warmte en licht een belangrijk rol. Maar ook het systeem van een werk- of thuisorganisatie zijn belangrijk om tot het uiteindelijke ontwerp te komen.
De laatste tijd richt hij zich steeds meer op duurzaamheid en alles wat daarbij komt kijken.

KLEERMAKERS

Wij vergelijken onszelf ook wel eens met kleermakers. Het leren kennen van een persoon of organisatie met zijn of haar wensen drijft ons om een geweldig op maat gemaakt pak te ontwerpen, dat bijdraagt aan het welzijn en het comfort. Wij besteden dan ook extra aandacht aan het kennismaken met u. Nadat wij weten welke wensen u heeft, ontstaat voor ons het plezier van het draperen van ruimte, materiaal en details rond het lichaam om tot een goed uitziend, comfortabel en goed zittend maatpak te komen. Een maatpak dat bijdraagt aan uw leefplezier. En om tot dit maatpak te komen stellen wij vragen als “Zitten de juiste stiksels op de goede plek?” of “ Hoe ademt het materiaal?”. “Waar wordt er wel en waar wordt er geen licht doorgelaten?” Dit alles wordt meegenomen, zodat een compleet maatpak kan worden aangeboden.

Ook vermaken wij oudere pakken, zodat het weer aan uw wensen voldoet en jaren kan meegaan. Bij het vermaken van een pak, een verbouwing of transformatie, gaat na het begrijpen van uw situatie als eerste onze aandacht uit naar het begrijpen en kennen van het bestaande pak. Hoe is de opzet van het pak? Hoe zijn de stiksels, die onderdelen bij elkaar houden, gedetailleerd? Welke materialen met hun specifieke eigenschappen zijn gebruikt? Door het bestaande goed te kennen, kunnen wij het efficiënt aanpassen. Soms door juist mee te werken met het bestaande, soms door nieuwe of andere elementen toe te voegen.

 

ONTWERPMIDDELEN

Tijdens de zoektocht naar het ideale maatpak voor uw situatie beschikken wij over verschillende middelen, zoals computers, virtual reality, modellen, maquettes, schetsen en data. Tijdens het ontwerpproces van complexere projecten, maken wij een simulatie van uw situatie om deze nog beter te kunnen begrijpen. Bijvoorbeeld als wind of regen een belangrijke rol in een ontwerp speelt, wordt een weersimulatie gemaakt voor de locatie. Zo kunnen wij simuleren wat de invloed van het weer op de energiehuishouding is.
Een ander voorbeeld is als een werkorganisatie een belangrijk component van het ontwerp is. Na een onderzoek naar de organisatie op detailniveau, vertalen wij deze data naar een computermodel. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een simulatie maken van hoe mensen zich binnen de organisatie bewegen. Door op detailniveau de organisatie te kennen, kunnen wij een maatpak ontwerpen.