Atelier Rietmeijer ARCHitecten is ontstaan uit de diepe interesse naar de wisselwerking van gebouwen op het welzijn van mensen, het duurzamer maken van onze samenleving, de passie voor het vak bouwen en het detailleren van gebouwen. In onze ontwerpen spelen juist gebruik en fysische invloeden zoals geluid, warmte en licht een belangrijk rol. Maar ook het systeem van een werk- of huisorganisatie zijn belangrijk om tot het uiteindelijke ontwerp te komen. en worden meegenomen zodat een compleet maatpak kan worden aangeboden.

Wij vergelijken onszelf ook wel eens met kleermakers. Het leren kennen van een persoon of organisatie met zijn of haar wensen drijft ons om een geweldig op maat gemaakt pak te ontwerpen dat bijdraagt aan het welzijn en comfort. Wij besteden dan ook extra aandacht om kennis met u te maken. Nadat wij weten welke wensen u heeft, ontstaat voor ons het plezier van het draperen van ruimte, materiaal en details rond het lichaam om tot een goed uitziend, comfortabel en goed zittend maatpak te komen. Een maatpak welke bijdraagt aan uw leef plezier. En om tot dit maatpak te komen stellen wij vragen zoals “Zitten de juiste stiksels op de goede plek?” of “ Hoe ademt het materiaal?”. “Waar wordt er wel en waar wordt er geen licht door gelaten?”

Ook vermaken wij oudere pakken zodat het weer aan uw wensen voldoet en jaren mee kan gaan. Bij het vermaken van een pak, een verbouwing of transformatie, gaat na het begrijpen van uw situatie als eerst onze aandacht uit naar het begrijpen en kennen van het bestaande pak. Hoe is de opzet van het gebouw gemaakt? Hoe zijn de stiksels, de details die onderdelen bij elkaar houden, gedetailleerd? Welke materialen met hun specifieke eigenschappen zijn gebruikt?. Door het bestaande goed te kennen, doen wij efficiënt ingrepen. Soms door juist mee te werken, soms door nieuwe of andere elementen toe te voegen.

ONTWERPMIDDELEN

In de zoektocht naar het ideale maatpak voor uw situatie zetten wij diverse middelen in. Bij de complexere projecten maken wij een simulatie van uw situatie om  deze nog beter te kunnen begrijpen. Verschillende middelen zoals computers, virtual reality en/of maquette modellen worden hierbij ingezet. Bijvoorbeeld als wind of regen een belangrijke factor in een ontwerp speelt, wordt een weer simulatie gemaakt voor de locatie. Zo kunnen wij simuleren wat de invloed van het weer op de energiehuishouding is.

Een ander voorbeeld is als een werkorganisatie een belangrijke component van het ontwerp is. Na een onderzoeken hoe de organisatie op detailniveau georganiseerd is, vertalen wij deze data naar  een computermodel. Zo kunnen wij bijvoorbeeld simulatie maken van hoe mensen zich binnen de organisatie bewegen. Door op detailniveau de organisatie te kennen, kunnen wij een maatpak ontwerpen.


Atelier Rietmeijer ARCHitecten is opgericht door Dennis Rietmeijer na vele jaren ervaring op toon aangevende architectenbureaus en in de bouw ervaring te hebben opgedaan. Dennis ziet het vak architect als een ambacht waarbij ruimte, beleving en techniek naadloos in elkaar overvloeien. Ontwerpen dienen volgens hem tot in de puntjes te zijn uitgewerkt zodat het het communicatie proces met partijen versoepeld.

Als zoon van een timmerman/aannemer heeft hij vanaf jongs af aan al een liefde voor bouwen en het materiaal hout opgebouwd. Door ook zelf mee te helpen in het uitvoeringsproces, heeft hij een praktische blik ontwikkeld. Zonder het ontwerpconcept uit ogen te verliezen, kan hij snel schakelen door onderdelen in het bouwproces. De kennis die hij door de jaren heen heeft opgebouwd van bijvoorbeeld  materialen en bouwfysische eigenschappen, verfijnd hij nog elke dag zodat zijn “gereedschapskist” met “gereedschappen” altijd up-to-date in het ontwerp- en bouwproces kan worden ingezet. Ontwerpen en bouwkunde gaan dan ook hand in hand en zorgen voor een geslaagd ontwerp en product.

In het ontwerp ambacht gebruikt Dennis middelen zoals computers, virtual reality, modellen, maquettes, schetsen en data om tot een model te komen. Daarbij blijven pen en papier nog altijd zijn favoriete tools.

Bureau’s waar Dennis Rietmeijer zoal gewerkt heeft zijn: Drost en van Veen Architecten, Van Mourik Vermeulen Architecten en Van Heeswijk Architecten. Zijn opleiding heeft hij genoten aan de middelbaar technische school, de Hogere technische School en de Academie van Bouwkunst te Rotterdam. Daarnaast volgt Dennis nog steeds cursussen bij onder andere de Bond van Nederlandse Architecten waarvan hij tevens lid is. Dit om up-to-date te blijven en het vak te kunnen vernieuwen.