Atelier Rietmeijer ARCHitecten is een compact gepassioneerd full-service architectenbureau in het centrum van Den Haag. Veelal bestaat de bezetting uit 2 à 3 personen. Omdat ARARCH veel ervaring van het gehele bouwproces bezit, verzorgt ARARCH van A tot Z alle voorkomende ontwerp- en bouwkundige advieswerkzaamheden in het ontwerpproces. Onder het hoofdstuk diensten kunt u bekijken welke diensten worden aangeboden.

 

ARARCH richt zich voornamelijk op woningbouw, utiliteitsbouw en onderzoek. Binnen de woningbouw en utiliteitsbouw is dit zowel nieuwbouw als renovatie en verbouw. Daarnaast geloven wij dat door onderzoek te doen, wij in het vakgebied tot nieuwe zienswijzens en innovaties komen. In dit onderzoek zoeken wij de grenzen op en gaan hier het liefts ook overheen om tot nieuwe inzichten te komen.

 

ARARCH is betrokken tot aan de laatste schroef. Hier wordt veel waarde aan gehecht omdat de kwaliteit welke wij voor ogen hebben ook geleverd kan worden. ARARCH verbindt partijen door goede gedege communicatiemiddelen als tekeningen te maken, partijen te voorzien van informatie en partijen in het proces op te zoeken. In onze communicatie zijn wij open met als doel het beste resultaat voor u als opdrachtgever te behalen.

 

Daarnaast beschikken wij over een breed netwerk aan specialisten als constructeurs en kosten deskundige, die zo nodig op diverse plaatsen ingeschakeld kunnen worden.

 

ARARCH is lid van de Bond van Nederlandse Architecten, afgekort BNA, en de Koninklijke vereniging van ingenieurs, afgekort KIVINIRIA.

Submit comment