Gisteren 12 februari 2014 werd het nieuwe nummer van het studentenblad “Archiprint” van AnArchie, de sectievereniging van de masteropleiding van de TU Eindhoven afdeling architectuur, gepresenteerd. Het nieuwe nummer getiteld “Movement in Architecture”, staat in het teken van de veranderingen en verplaatsingen binnen de architectuur en het architectonisch denken. Diverse schrijvers en architecten van buiten de universiteit hebben aan dit nummer meegewerkt. Dennis Rietmeijer heeft met het artikel “Towards a Tool-Based and Self Organizing Architecture” een bijdrage geleverd aan dit nummer.

Niet alleen studenten waren aanwezig bij de presentatie van het nieuwe nummer, ook een aantal schrijvers die niet verbonden zijn aan de TU Eindhoven waren aanwezig. Edoardo Mentegazzi, Joren Hoogeboom en Dennis Rietmeijer waren de drie schrijvers die van harte het nieuwe nummer in ontvangst namen.

Nummer 3 van februari 2014 getiteld “Movement in Architectuur”, uitgegeven door Archiprint met ISSN 2213-5588 is te verkrijgen via de link: www.anarchi.eu .